Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Hoger kader OFF 1

Hoger kader OFF 1

Doelstelling

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen Operationele Benadering, Crisisbeheer 1 en Coaching ‘Omgaan met een groep’.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF1, de sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet M02 en adjudanten van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

Methode en leermiddelen

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.

Inhoud

De inhoud is wettelijk bepaald.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale opleidingsverantwoordelijke

Duur

114 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be