Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Deltaopleiding voor toelating tot B02

Deltaopleiding voor toelating tot B02

Doelstelling

Opleiding bestemd voor de titularissen van het brevet brandweerman 130 uur, voorafgaande aan de toegang tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02. Deze module bevat een aantal hoofdstukken van de module “hulpverlening” van de opleiding BO1.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Houders van brevet brandweerman 130 uur die B02 willen volgen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is twaalf.

Methode en leermiddelen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. (syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral praktijkoefeningen). Toepassen en integreren van de aangeleerde procedures, gedragsregels en handelingen in reële praktijksituaties vormen de kern bij de gehanteerde methode. De deelnemers krijgen de definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald en omvat o.a. beveiligen incidenten openbare weg, technische hulpverlening.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
organisatie in overleg met brandweerzones

Duur

61 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be