Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Basiskader B02

Basiskader B02

Doelstelling

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen bevelvoering, arbeidsveiligheid, en coaching "werken met mensen".

Doelgroep en vereiste voorkennis

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02, de brandweermannen- en vrouwen van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet B01 en de brandweerlui van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van brandweerman en die geslaagd zijn in de opleiding zoals bedoeld als bijlage 1 van het KB.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

Methode en leermiddelen

Praktijkoefeningen en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

De inhoud is wettelijk bepaald.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale opleidingsverantwoordelijke

Duur

30 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be