Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Basiskader B01

Basiskader B01

Doelstelling

In deze opleiding leer je de organisatie en de werking van de brandweer kennen. Je maakt kennis met het materieel en de communicatiemiddelen bij de brandweer. Je krijgt inzicht in het verloop, de technieken en de tactiek bij verschillende brandweerinterventies en de specifieke gevaren die ermee gepaard gaan. De opleiding leert je de begrippen van brand en hoe deze adequaat te bestrijden. Je leert de rechtsregels kennen die het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen regelen. Je krijgt zicht op de verschillende soorten beschermingsmiddelen die de brandweer gebruikt. Je krijgt de werking van het persluchttoestel in detail uitgelegd en leert de op- en afzetprocedure van het toestel. Door oordeelkundig opgebouwde oefenscenario's raak je vertrouwd met het bewegen, oriënteren en communiceren met een persluchttoestel. Ook het basisonderhoud van het toestel word je aangeleerd. Het redden en in veiligheid brengen van mensen is de eerste en belangrijkste taak van een brandweerman. Aan het einde van deze opleiding kun je op een correcte manier de eerste levensreddende handelingen uitvoeren bij verkeersongevallen en ernstige verwondingen zoals brandwonden, breuken, bloedingen, enz.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Stage doende brandweerlui, stage doende beroepskorporaals, stage doende officieren.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is twaalf.

Methode en leermiddelen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. (syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral praktijkoefeningen). Toepassen en integreren van de aangeleerde procedures, gedragsregels en handelingen in reële praktijksituaties vormen de kern bij de gehanteerde methode. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen de definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald en omvat o.a. volgende onderwerpen:
organisatie, brand en brandbestrijding, brandtypes, materieel, communicatie, gevaren bij interventies, verloop/techniek en tactiek, hulpverlening, wettelijk kader, persoonlijke beschermingsmiddelen, adembeschermende middelen, de ademhaling, het gebruik van het persluchttoestel, gedragsregels bij het werken met adembescherming, voortbewegen met een persluchttoestel, hulpmiddelen, persoonlijke ontsmetting, onderhoud van het persluchttoestel, de bouw van het menselijk lichaam, de eerste minuten van de hulpverlening, reanimatietechnieken, hulp bij ademhalingsproblemen, stelpen van ernstige bloedingen, wondafdekking, brandwonden, shock, botbreuken, vergiftiging, evacuatie van gewonden.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
er zullen week opleidingen en weekend opleidingen georganiseerd worden

Duur

264 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be