Home  > Brandweer  > Bedrijven en instellingen  > Brandbestrijding met kleine blusmiddelen - privé opleiding

Brandbestrijding met kleine blusmiddelen - privé opleiding

Doelstelling

Na de opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je een begin van een brand bestrijden met de kleine blusmiddelen en de eerste interventiemiddelen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot het personeel van bedrijven en instellingen: geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarin het blussen van verschillende typen van vuurhaarden aan bod komt.

Inhoud

Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding.
Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand, individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water, poeder, CO2) op reële brandhaarden.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te bekomen

Duur

3 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-456 89 47
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be