Home  > Bestuursschool  > Technische opleidingen  > VCA veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

VCA veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Doelstelling

In deze opleiding krijg je als leidinggevende een theoretisch overzicht in de verschillende domeinen van de welzijnswet. Dezelfde thema’s als in de opleiding VCA basisveiligheid komen aan bod, maar in deze opleiding ligt de focus op de wetgeving vanuit het perspectief van de leidinggevende. Na deze opleiding heb je een zicht op de verschillende gevaren en risico’s, jouw taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende en de mogelijkheden die je hebt om invloed uit te oefenen op de veiligheid.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Leidinggevenden die hun team optimaal willen begeleiden en op een actieve wijze willen bijdragen tot ieders veiligheid op het werk.

Methode en leermiddelen

Theoretische opleiding.

Inhoud

 • Wetgeving.
 • Gevaren, risico’s en preventie.
 • Ongevallen: oorzaken en preventie.
 • Veiligheidsgedrag.
 • Taken, rechten, plichten en overleg.
 • Procedures, instructies en signalering.
 • Noodsituaties.
 • Gevaarlijke stoffen, brand en explosie.
 • Arbeidsmiddelen.
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
 • Elektriciteit en straling.
 • Ergonomische werkplek.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Beoordelingswijze

De opleidingsdag wordt afgesloten met het officieel VCA-VOL examen dat wordt afgenomen door een onafhankelijk erkend VCA-examencentrum. Wie slaagt, ontvangt het diploma VCA voor leidinggevenden dat 10 jaar geldig blijft.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

afhankelijk van het programma

Prijs

op aanvraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be