Home  > Bestuursschool  > Technische opleidingen  > Introductie asbest

Introductie asbest

Doelstelling

Het gebruik van asbest is al geruime tijd verboden, maar toch kun je er tijdens bepaalde werkzaamheden nog steeds aan worden blootgesteld. Deze opleiding richt zich specifiek tot medewerkers die tijdens bepaalde werkzaamheden met asbest in aanraking (kunnen) komen. Je leert de mogelijke gevaren herkennen, in te schatten en vervolgens gepast te handelen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers die sporadisch kleine afbraakwerken doen waar potentieel asbest aanwezig is.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan.

Inhoud

  • Asbest kunnen herkennen in zijn al vormen (losgebonden en hechtgebonden).
  • Wat te doen als je met asbest geconfronteerd wordt?
  • Voorzorgen, bescherming en behandeling.
  • Wat te doen als er in het bestuur een incident met asbest gebeurt?

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
23 oktober 2020
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

54 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be