Home  > Bestuursschool  > Technische opleidingen  > BA4-BA5 combitraining

BA4-BA5 combitraining

Doelstelling

In deze opleiding leer je de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam herkennen. Ook de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels komen aan bod. Na deze opleiding ken je de procedures om veilig te kunnen werken aan elektrische installaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers die tijdens hun werkzaamheden zelf aan elektrische installaties werken. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze over elektrische voorkennis beschikken.

Methode en leermiddelen

Theoretische omkadering met praktijkoefeningen.

Inhoud

  • • Wetgeving en verantwoordelijkheden.
  • Laag- en hoogspanning.
  • Schakel- en beveiligingsapparatuur.
  • Gebruik van arbeidsmiddelen en noodzakelijke PBM’s.
  • Gevaren van elektriciteit en reageren in noodsituaties.
  • Onderhoudswerkzaamheden.
  • Van de vitale 5 naar de vitale 8.
  • Praktijkcases.

Beoordelingswijze

Op het einde van de opleiding wordt een test afgenomen. Op basis van de resultaten kan de werkgever een bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5 verlenen aan zijn werknemers.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

afhankelijk van het programma

Prijs

op aanvraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be