Home  > Bestuursschool  > Technische opleidingen  > Opleiding recyclageparkwachter

Opleiding recyclageparkwachter

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de verschillende afvalstromen en kun je nagaan of hetgeen wordt aangeboden op het recyclagepark voldoet aan de geldende (milieu)voorwaarden. Op die manier leer je het recyclagepark op een efficiënte en goede manier beheren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen die de functie van recyclageparkwachter uitoefent. Nieuwe medewerkers die ingeschakeld kunnen worden op het recyclagepark. Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theorie afgewisseld met praktijk.

Inhoud

  • Efficiënt omgaan met afval.
  • De ecologische en de economische impact van een duurzaam afvalbeheer.
  • De verschillende afvalsoorten die aangeboden kunnen worden in het containerpark.
  • Wetgeving, problematiek en verwerking van afval: evoluties.
  • Klantgerichtheid.
  • Omgaan met moeilijke situaties.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

afhankelijk van het programma

Prijs

op aanvraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be