Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Brandbestrijding met evacuatietechnieken

Brandbestrijding met evacuatietechnieken

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je het begin van een brand bestrijden met kleine blusmiddelen en de eerste interventiemiddelen. Je kent eveneens de verschillende brandpreventieve voorzieningen en kunt die op een correcte wijze aanwenden. Ten slotte leer je de verschillende evacuatietechnieken en hoe je die op een juiste manier kunt toepassen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen die zich via jeugdverenigingen wil engageren voor brandbestrijding. Er is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theorie, met praktische toepassingen.

Inhoud

Theorie en praktijk:
  • Wat is brand, vuurdriehoek en de verschillende blusmiddelen.
  • De gevaren van brand en brandbestrijding.
  • Intern noodplan, veiligheidswetgeving, signalisatie, evacuatieplan.
  • Brandpreventie en evacuatiewegen.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

opleiding op maat

Duur

6 uur

Prijs

je betaalt slechts 450 euro, de provincie neemt 900 euro voor haar rekening van de totale kostprijs (1.350 euro)

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be