Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Intervisiegroep leidinggeven voor gemeenschapswachtcoördinatoren

Intervisiegroep leidinggeven voor gemeenschapswachtcoördinatoren

Doelstelling

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen, waardoor je beter inzicht krijgt in je manier van leidinggeven. Door de koppeling met theoretische achtergronden en het krijgen van concrete tips, versterk je jezelf in je leidinggevende vaardigheden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Zowel beginnende als ervaren gemeenschapswachtcoördinatoren die hun leidinggevende vaardigheden willen verfijnen en concrete tips hierover willen krijgen.

Methode en leermiddelen

Intervisie begeleid door procesbegeleider op basis van de methode van de reflectieve ceremonie, met koppeling aan theoretische achtergronden.

Inhoud

Intervisie bestaande uit de volgende stappen:
  • Vraag en doel scherpstellen.
  • Hypotheses naar voor brengen.
  • Reflectie over werkbaarheid.
  • Handelingsplan.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
26 maart, 18 juni, 17 september en 17 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

16 uur

Prijs

360 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be