Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Gemeenschapswacht

Gemeenschapswacht

Doelstelling

In deze opleiding met erkend lesprogramma leer je alle aspecten van de taken van een gemeenschapswacht. De verschillende modules zorgen ervoor dat je nog sterker in het werkveld zal staan. 

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit basisopleidingsprogramma is bedoeld voor iedereen die de functie van gemeenschapswacht uitoefent en daartoe nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd.

Methode en leermiddelen

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende modules. De lessen worden zo actief mogelijk gemaakt door middel van interactie, inoefening, rollenspelen, actieve deelname ...

Inhoud

  • Deel 1: rechten en plichten van de gemeenschapswachten.
  • Deel 2: technieken van verbale en non-verbale communicatie.
  • Deel 3: cultuurinzicht en omgaan met diversiteit.
  • Deel 4: observatie en rapportering.
  • Deel 5: conflictbeheersing met inbegrip van positieve conflictbeheersing met minderjarigen.
  • Deel 6: fysieke ontwijkingstechnieken.
  • Deel 7: HBO.
  • Deel 8: redactionele vaardigheden.
  • Deel 9: sport en conditietraining.
Het totale opleidingsprogramma van gemeenschapswachten bedraagt 106 uur. Wie gemeenschapswacht-vaststeller wil worden, moet geslaagd zijn voor de opleiding gemeenschapswacht en de basisopleiding GAS-vaststeller (40 uur) volgen.

Beoordelingswijze

Van alle vakken wordt een examen afgenomen. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt en voor alle vakken samen een gemiddelde van ten minste 60% behaalt.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
les op 15, 22, 29 januari, 5, 12, 19 februari, 4, 11, 20, 25 maart, 22 april, 8, 20, 27 mei en 2 juni 2020
examen op 1 april, 13 mei en 10 juni 2020

Duur

opleiding gemeenschapswachten: 106 uur
vervolgopleiding GAS: 40 uur

Prijs

opleiding gemeenschapswacht: 1200 euro
opleiding gemeenschapswacht + GAS: 1840 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be