Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > GAS-vaststeller - verdieping stilstaan en parkeren

GAS-vaststeller - verdieping stilstaan en parkeren

Doelstelling

In deze opleiding wordt de leerstof die in de basisopleiding GAS-vaststeller - stilstaan en parkeren aan bod komt verder verdiept. Je oefent complexere situaties in waarmee je in het werkveld vaak te maken krijgt. Je leert de juiste inschatting te maken om in alle situaties inbreuken vast te stellen. Deze vervolgopleiding wordt aangeraden aan iedereen die al een paar maanden in de praktijk staat als GAS-vaststeller.

Doelgroep en vereiste voorkennis

GAS-vaststellers, sanctionerend ambtenaren en leden van het operationele kader van de lokale en federale politie.

Methode en leermiddelen

Theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden en oefeningen in kleine groepen.

Inhoud

  • Korte heropfrissing wettelijk kader: wetten, ordonnanties, decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven.
  • Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg ‘GAS-Wet’) en de uitvoeringsbesluiten.
  • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
  • Inbreuken op de wegcode betreffende het stilstaan en het parkeren, de verkeersborden C3 en F 103 overtredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen, toepassingsgebied, bepalingen, takelen van voertuigen, gebruik van een wielklem ...
  • Minimumafmetingen en plaatsingsvoorwaarden van de toepasselijke verkeerstekens. 
  • Casuïstiek voor interpretatie en discussie vatbaar, getoetst aan de rechtspraak en het wettelijk kader.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
13 en 27 maart 2020
van 9.00 tot 15.30 uur

Duur

12 uur

Prijs

160 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be