Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > GAS-vaststeller - module stilstaan en parkeren

GAS-vaststeller - module stilstaan en parkeren

Doelstelling

Onze vernieuwde opleiding zorgt ervoor dat je nog beter voorbereid het werkveld in kunt. Er wordt stilgestaan bij de wegcode en de GAS-wetgeving. Daarnaast oefen je de leerstof in aan de hand van realistische praktijksituaties. Na deze opleiding ben je bevoegd voor het vaststellen van inbreuken met betrekking tot stilstaan en parkeren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

(Toekomstige) GAS-vaststellers die ook inbreuken met betrekking tot het stilstaan en parkeren willen vaststellen.

Methode en leermiddelen

Bespreking van de regelgeving en de praktische toepassing ervan. Inoefenen van praktijksituaties.

Inhoud

Dag 1:
  • Het stilstaan en parkeren in de wegcode.
  • GAS-wetgeving voor de overtredingen aangaande het stilstaan en parkeren en voor overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld door automatisch werkende toestellen.
Dag 2:
  • Toepassing van de leerstof aan de hand van realistische praktijkoefeningen.
  • Examen.

Beoordelingswijze

Op het einde van de tweede cursusdag wordt een schriftelijk examen afgenomen. De cursist is geslaagd indien hij op het examen minimaal 50% van de punten behaalt.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
4 en 11 december 2020
van 8.30 tot 17.00 uur

Duur

16 uur

Prijs

256 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be