Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Radicalisering herkennen en professioneel reageren

Radicalisering herkennen en professioneel reageren

Doelstelling

Je kent de begrippen van radicalisme, extremisme en terrorisme. Je verwerft inzicht in de organisatie van terroristische netwerken. Je kunt mogelijke signalen in je (werk)omgeving linken aan radicaliserende gedachten (o.a. tatoeages, kledij opschriften, gedragingen of uitspraken). Je kunt informatie beheren en doorgeven aan het diensthoofd of desbetreffende partners in de veiligheidsketen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De doelgroep bestaat uit alle medewerkers van lokale besturen die mogelijks geconfronteerd worden met signalen rond een radicaal gedachtegoed.

Methode en leermiddelen

Doceren, onderwijsleergesprek en casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Doelstellingen Coppra.
  • “Gouden Regels”.
  • Wat is radicalisering, extremisme en terrorisme?
  • Radicaliseringsproces: risicofactoren, indicatoren en  profilering.
  • Symboliek en context.
  • Ideologieën en groeperingen : islam, extreem rechts, extreem links/anarchisme.
  • Signalen detecteren en herkennen.
  • Informatie vergaren en melden aan partners.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

op vraag

Duur

7 uur

Prijs

op vraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be