Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Introductiesessie bestuurlijk handhaven

Introductiesessie bestuurlijk handhaven

Doelstelling

Je bent je bewust van de problematiek van georganiseerde criminaliteit. Je begrijpt welke rol het lokaal bestuur heeft in de bestuurlijke handhaving van dergelijke fenomenen en waarom het noodzakelijk is daarin interdisciplinair samen te werken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers van lokale besturen die criminele netwerken bestuurlijk willen handhaven.

Methode en leermiddelen

Onderwijsleergesprek, filmpjes en powerpointpresentatie met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • De ondermijnende rol van criminele netwerken.
  • De sleutelpositie van de lokale besturen.
  • Georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.
  • Mogelijke instrumenten voor handhaving.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of ter plaatse in uw bestuur
op vraag

Duur

2 uur

Prijs

370 euro voor een groep van maximaal 30 deelnemers

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be