Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Georganiseerde criminaliteit herkennen en professioneel reageren

Georganiseerde criminaliteit herkennen en professioneel reageren

Doelstelling

Je bent je bewust van het ondermijnende effect van georganiseerde criminaliteit. Je kunt mogelijke signalen van criminele fenomenen herkennen. Je weet waar je die signalen moet doorgeven en waarom.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers van lokale besturen die criminele netwerken bestuurlijk willen handhaven.

Methode en leermiddelen

Doceren, onderwijsleergesprek, filmpjes, powerpointpresentatie en casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wat is georganiseerde criminaliteit en hoe zet het de lokale veiligheid onder druk?
  • Alert worden: signalen detecteren en herkennen.
  • Informatie vergaren en melden aan partners.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of ter plaatse in je bestuur
op vraag

Duur

4 uur

Prijs

open aanbod: 72 euro per persoon
op maat: 595 euro voor een groep van maximaal 25 deelnemers

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be