Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Efficiënt van start met bestuurlijke handhaving

Efficiënt van start met bestuurlijke handhaving

Doelstelling

Je hebt inzicht in de algemene methodiek van bestuurlijke aanpak. Je kent de fenomenen van georganiseerde criminaliteit en de signalen die daarop wijzen. Je weet hoe je een interdisciplinaire werkgroep kunt opzetten, welke partners je betrekt en hoe je dat netwerk kunt uitbouwen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers die de implementatie van de bestuurlijke handhaving zullen trekken en/of de werkgroep bestuurlijke handhaving zullen leiden.

Methode en leermiddelen

Onderwijsleergesprek, casuïstiek en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Alertheid: welke signalen, welke fenomenen?
  • Interdisciplinair werken.
  • Partners betrekken en een netwerk uittekenen.
  • Algemene methodiek bestuurlijke aanpak.
  • Opbouw van een casus.
  • Beheer van de verzamelde informatie.
  • Acties op het terrein opzetten.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
op vraag

Duur

4 uur

Prijs

72 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be