Home  > Bestuursschool  > Preventie en veiligheid  > Collegagroep bestuurlijk handhaven

Collegagroep bestuurlijk handhaven

Doelstelling

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen omtrent bestuurlijke handhaving.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers die de implementatie van de bestuurlijke handhaving trekken en/of de werkgroep bestuurlijke handhaving leiden.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
op vraag

Duur

4 uur per sessie

Prijs

jaarlijks lidgeld: 360 euro (voor 4 sessies van 4 uur)

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be