Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Effectief samenwerken vanuit verbindende communicatie

Effectief samenwerken vanuit verbindende communicatie

Doelstelling

Je kent de bouwstenen van verbindend communiceren. Je kunt de basisprincipes en uitgangspunten van verbindend communiceren toepassen. Je kunt je mening uiten op een krachtige en respectvolle manier. Je kunt samen met je team een gemeenschappelijk verhaal creëren. Je kunt opbouwend omgaan met verschillen. Je kunt tot afspraken komen waar ieder zich in kan vinden. Je kunt luisteren zonder daarbij te oordelen.  Je hebt inzicht in de motivatoren, drijfveren en behoeften van jezelf en van anderen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers die de onderlinge relaties in hun team willen versterken. Iedereen die op een transparante en duidelijke manier wil communiceren met collega’s, leidinggevenden, externe partners, vanuit eigen verantwoordelijkheid en keuze.

Methode en leermiddelen

Theoretisch kader afgewisseld met oefeningen in kleine groepen.

Inhoud

Dag 1:
 • Wat is verbindend communiceren?
 • Doel en uitgangspunten.
 • Voorbij oordelen en verwijten.
 • Emoties en behoeften bij jezelf en bij de ander.
 • Machtsmodel: spreken vanuit kracht en gelijkwaardigheid.

Dag 2:
 • Luisteren als aspect van verbindend communiceren.
 • Verschillende manieren van luisteren.
 • De kracht van empathisch luisteren.
 • Spreken als aspect van verbindend communiceren.
 • Een (moeilijke) boodschap brengen. 
 • Eerlijk spreken, rekening houdend met de behoeften van jezelf, je team, je organisatie.
 • In contact blijven, ook bij conflicten.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
28 april en 7 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

12 uur

Prijs

216 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be