Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Constructieve feedbackgesprekken voeren

Constructieve feedbackgesprekken voeren

Doelstelling

Je leert efficiënter en effectiever communiceren met je medewerkers. Je krijgt een duidelijk inzicht in het verschil tussen demotiverende en constructieve feedback en in de impact van woordgebruik, intonatie en non-verbaal gedrag.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Leidinggevenden bij lokale besturen.

Methode en leermiddelen

Minimum aan theorie en een maximum aan ervaringsgerichte oefeningen. Je zet de verworven kennis dus onmiddellijk om in de praktijk.

Inhoud

Deel 1:
  • Invullen van een vragenlijst als ankerpunt voor de verdere oefeningen en besprekingen: de Roos van Leary.
  • De theorie rond communicatie, effect en impact van woordgebruik, intonatie en lichaamstaal op de kwaliteit en het resultaat van een feedbackgesprek.
  • Het maken van afspraken naar aanleiding van een feedbackgesprek.
  • Ervaringsgerichte opdrachten die het functioneren en de bijdrage van elke individuele deelnemer aan het resultaat simuleren en toelaten deze te observeren. De trainer geeft feedback op de manier waarop de deelnemers de opdrachten uitvoeren. Door de opdrachten en de feedback, krijgen zij een spiegel voorgehouden voor het eigen functioneren als leidinggevende in contact met medewerkers.

Deel 2:
  • Invullen van een vragenlijst die peilt naar assertiviteit. 
  • Bespreking van de resultaten. De deelnemers gaan vervolgens in kleine groepjes het effect van de verschillende gedragingen bespreken.
  • Oefeningen.
  • Tips en tricks om escalatie te vermijden en om tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
28 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

128 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be