Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Assertiviteit

Assertiviteit

Doelstelling

Na deze opleiding ken je het verschil tussen assertiviteit en andere gedragsstijlen. Je kent verschillende manieren om je grenzen te stellen en om nee te zeggen. Je kent het belang van lichaamstaal om assertief over te komen. Je kent jouw werkpunten en hebt tips gekregen om ermee aan de slag te gaan. Je kunt jezelf verbaal en non-verbaal assertiever opstellen. Je kunt opkomen voor je belangen en verder groeien in je assertiviteit.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers die assertiviteit als sleutel willen gebruiken om te communiceren met diverse gesprekspartners (collega’s, leidinggevenden).
Er is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Je zet de theorie meteen om in de praktijk tijdens oefeningen. Je kunt je eigen cases inbrengen.

Inhoud

  • Wat is assertiviteit? 
  • Verschillende gedragsstijlen en hun effect.
  • Ik-boodschap als basis van assertief gedrag.
  • Verschillende manieren om ‘nee’ te zeggen.
  • Grenzen stellen.
  • Moeilijke situaties assertief aankaarten.
  • Eigen standpunten duidelijk verwoorden.
  • Fysieke assertiviteit of een houding die zelfvertrouwen uitstraalt.
  • Hoe kun je werken aan een positief zelfbeeld? 
  • Persoonlijk actieplan.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
5 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be