Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Boeiend presenteren

Boeiend presenteren

Doelstelling

Je leert jouw verhaal af te stemmen op je publiek en effectief gebruik te maken van technische hulpmiddelen. Ook ontwikkel je een eigen, authentieke stijl van presenteren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers van de lokale besturen die regelmatig presentaties geven.

Methode en leermiddelen

Theoretische toelichting gevolgd door praktijkoefeningen met feedback vanwege de docent en de groep.
Via mail krijgen de cursisten van de docent een overzicht van hun persoonlijke aandachtspunten.

Inhoud

Deel 1: Theoretische & praktische omkadering.
  • Toenemend belang van boeiende presentaties.
  • Leren overwinnen van plankenkoorts.
  • Opbouw en structuur van een presentatie.
  • Doelgroepgericht denken.
  • Ondubbelzinnig communiceren.
  • Interactie leren opwekken.
  • Werken met visuele ondersteuning (bv. powerpointpresentatie).
  • De kracht van non-verbale communicatie.

Deel 2: Praktijk.

De cursisten brengen voor de groep een eigen presentatie (van max. 15 minuten). Bij voorkeur werken ze met een bestaande presentatie uit hun dagelijkse praktijk.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
18 februari en 3 maart 2020
van 13.00 tot 17.00 uur

Duur

8 uur

Prijs

195 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be