Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Timemanagement

Timemanagement

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leer je de beschikbare tijd efficiënt invullen en beheren, rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de beschikbare middelen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Leidinggevenden die inzicht willen krijgen in hun eigen timemanagement en ook hun medewerkers willen ondersteunen in het optimaal gebruik van hun tijd.
Medewerkers die een tijdsaudit van hun werkzaamheden willen doen en, hun tijdrovers en -verspillers in beeld willen krijgen. Op basis daarvan kunnen ze de gepaste bijsturingen doen om zonder bijkomende inspanningen meer te presteren in dezelfde tijd.

Methode en leermiddelen

De huidige manier van werken en de werkomstandigheden van de deelnemers zijn de rode draad doorheen de opleiding. Theorie dient om tot praktijkvertaling te komen.

Inhoud

  • De echte prioriteiten bepalen en ernaar handelen.
  • Planmatig werken.
  • Resultaatgebieden en kerntaken bepalen.
  • Efficiënt en effectief werken als hulpmiddel om doelstellingen te bereiken.
  • Inzicht verwerven in je tijdrovers en -verspillers.
  • Je agenda beheren via Outlook.
  • Je efficiënt door de e-mailjungle werken.
  • Oplossingen: delegeren, assertiviteit, werken met een clean desk, happy hour.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

afhankelijk van het programma

Prijs

op aanvraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be