Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Clean desk, clean disk

Clean desk, clean disk

Doelstelling

Binnen deze opleiding leer je wat ‘clean desk, clean disk’ wil zeggen: wat zijn de voordelen en welke stappen kun je in je eigen werkomgeving nemen? Je krijgt inzicht in de fases en niveaus van ‘clean desk, clean disk’ alsook in diverse andere verbeteringstools (o.a. lean-management). Je verwerft inzicht in het opstarten van een ‘clean desk, clean disk’-programma en het ondernemen van de nodige stappen om ‘clean desk, clean disk’ op de werkplek toe te passen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen die zijn fysieke en digitale werkplek overzichtelijk wil maken om zo tot meer overzicht, efficiëntie, ruimte en minder stress te komen.

Methode en leermiddelen

Interactief met funfactor: theorie, oefeningen en rollenspel wisselen elkaar af. Stappen en tools worden ervaringsgericht in kaart gebracht. Slides worden gebruikt om de opleiding te ondersteunen.

Inhoud

  • Tijdsvreters in kaart brengen (fysiek, elektronisch, ruimte innemend).
  • Hoe kun je met deze tijdsvreters omgaan vanuit timemanagement?
  • Toepassing van deze methodieken op 'clean desk, clean disk'.
  • Clean disk: beheer van mail, files en folders.
  • Clean desk: stappenplan volgens de 5S-methodologie (sorteren, schikken, spick en span, standaardiseren, stand houden).
  • Doorbreken van gewoontes, actieplan toegepast op eigen context.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

afhankelijk van het programma

Prijs

op aanvraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be