Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Module voor leidinggevenden: ‘Leer leidinggeven bij vernieuwing en verandering’

Module voor leidinggevenden: ‘Leer leidinggeven bij vernieuwing en verandering’

Doelstelling

Je krijgt inzicht in jouw eigen handelen en dat van de organisatie bij verandering. Je kunt omgaan met weerstand en negatieve gevoelens die bij verandering kunnen ontstaan. Je kunt jouw team begeleiden tijdens veranderingsprocessen. Je begrijpt jouw eigen weerstand en die van anderen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Startende leidinggevenden of ervaren leidinggevenden die bepaalde vaardigheden willen opfrissen.

Methode en leermiddelen

Korte theoretische uiteenzetting, actieve deelname via creatieve oefeningen vertrekkende vanuit eigen situaties, feedbackmomenten.

Inhoud

 • Waarom veranderen?
 • Eigen attitude tegenover veranderingen.
 • Opportuniteiten (willen) zien.
 • Waar staan we met onze eigen organisatie ten opzichte van veranderingen?
 • Weerstand tegen verandering.
 • Waar heb ik schrik van?
 • Medewerkers aansporen tot deelnemen.
 • Kritieke toestanden snel opsporen en opvolgen.
 • Noden detecteren.
 • Nieuwe zaken (willen) aanleren.
 • Omgaan met negatieve gevoelens (angst, afkeer, onbegrip …).
 • Veranderingsprocessen begeleiden.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
25 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be