Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Module voor leidinggevenden: ‘Hoe maak je jouw team zelforganiserend?’

Module voor leidinggevenden: ‘Hoe maak je jouw team zelforganiserend?’

Doelstelling

Je kent het verschil tussen zelforganiserende en zelfsturende teams. Je kent de voordelen van zelforganisatie. Je kunt aan de slag gaan om medewerkers te motiveren om zelforganiserend te werken. Je kunt leidinggeven aan medewerkers die groeien en initiatief nemen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Startende leidinggevenden of ervaren leidinggevenden die bepaalde vaardigheden willen opfrissen.

Methode en leermiddelen

Korte theoretische uiteenzetting, actieve deelname via creatieve oefeningen vertrekkende vanuit eigen situaties, feedbackmomenten.

Inhoud

  • Wat is er nodig om zelforganiserend te werken?
  • Wat zijn de remmen en de valkuilen?
  • Wie kan wel en niet zelforganiserend werken?
  • Welke fasen doorloopt het team?
  • Wat is jouw taak als leidinggevende?
  • Hoe van groep naar zelforganiserend team evolueren?

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
30 maart 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be