Home  > Bestuursschool  > Persoonlijke vaardigheden  > Intervisiegroep voor leidinggevenden

Intervisiegroep voor leidinggevenden

Doelstelling

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over leidinggeven.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Zowel beginnende als meer ervaren leidinggevenden uit lokale besturen.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Inhoud

 • Inhoudelijk thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert/begeleider/deelnemer.
 • Intervisie begeleid door procesbegeleider op basis van de reflectieve methode:
  • Vraag en doel scherpstellen.
  • Hypotheses naar voor brengen.
  • Reflectie over werkbaarheid.
  • Handelingsplan.
 • Thema vastleggen volgende sessie.
 • Napraten tijdens broodjeslunch.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur per sessie

Prijs

jaarlijks lidgeld: 360 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be