Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Verzekeren via een overheidsopdracht

Verzekeren via een overheidsopdracht

Doelstelling

De ministeriƫle omzendbrief die op 14 februari 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad verplicht om de wetgeving van overheidsopdrachten ook toe te passen bij verzekeringscontracten. In deze opleiding leer je de wereld van verzekeringen kennen binnen het juridisch kader van overheidsopdrachten voor verzekeringen. Je kent na deze opleiding de basis van de verzekeringswereld, de actoren, principes en soorten contracten. Daardoor kan jouw bestuur of organisatie geld besparen op de verzekeringspolissen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Ambtenaren en medewerkers van lokale besturen en instellingen die betrokken zijn bij overheidsopdrachten en verzekeringen.

Methode en leermiddelen

Interactieve les met powerpointpresentatie.

Inhoud

  • De verzekeringswereld.
  • Het juridisch kader van de overheidsopdrachten bij verzekeringen.
  • Het bestek en zijn invulling.
  • Het onderhandelen van verzekeringen.
  • Het afsluiten van de verzekeringsopdracht.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
30 januari 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be