Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Raamovereenkomsten: troeven en valkuilen

Raamovereenkomsten: troeven en valkuilen

Doelstelling

Na deze opleiding heb je een algemeen overzicht van de verschillende mogelijkheden om een raamovereenkomst op een zo optimaal mogelijke wijze in de mededinging te plaatsen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Beleidsverantwoordelijken, aankopers, financiële diensten.
Basiskennis huidige regelgeving overheidsopdrachten is een voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding.

Methode en leermiddelen

Uiteenzetting aan de hand van uitgewerkte powerpointpresentatie met mogelijkheid tot vraagstelling.

Inhoud

 • Reglementair kader en aandachtspunten.
 • Wanneer zijn raamovereenkomsten nuttig?
 • Sleutelmoment 1: de gunning van de raamovereenkomst zelf.
  • De unilaterale raamovereenkomst.
  • De multilaterale raamovereenkomst.
 • Sleutelmoment 2: de gunning van de deelopdrachten op basis van de raamovereenkomst.
  • Directe gunning.
  • Cascadesysteem. 
  • Minicompetitie
  • Andere?
 • Praktische tips en tricks!

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
24 april 2020
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

75 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be