Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Overheidsopdrachten: basisopleiding

Overheidsopdrachten: basisopleiding

Doelstelling

Na afloop van de opleiding kun je vlot de structuur van de regelgeving en enkele belangrijke begrippen vertalen naar een praktijkvoorbeeld.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers die tijdens de uitvoering van hun taak in aanraking komen met de regelgeving overheidsopdrachten.
Er is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.
Naast een syllabus kunnen de cursisten zelf voorbeelden aanbrengen die dan als basis dienen om de regelgeving te verduidelijken.
De theoretische benadering zal worden teruggekoppeld naar praktische voorbeelden.

Inhoud

  • Waarom overheidsopdrachten?
  • Structuur van de regelgeving.
  • Verschillende soorten procedures.
  • Selectie en gunningscriteria.
  • Drempelbedragen.
  • Publicatietermijnen.
  • Motivering van de gunningsbeslissing.

Beoordelingswijze

De cursisten zullen in kleinere groepjes (max. 3) een case moeten oplossen rekening houdende met de gedoceerde inhoud.

Plaats en data

online opleiding
2 maart 2021
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be