Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Onderhandelen bij overheidsopdrachten. Hoe doe je dat?

Onderhandelen bij overheidsopdrachten. Hoe doe je dat?

Doelstelling

In deze sessie overlopen we de diverse mogelijkheden tot onderhandelen bij een overheidsopdracht. Je maakt niet alleen kennis met de verschillende onderhandelingsprocedures en hun toepassing. We structureren het onderhandelen en werken samen een onderhandelingstechniek uit.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding richt zich vooral tot de aankopers van de besturen en de verantwoordelijken voor de overheidsopdrachten binnen de besturen. Basiskennis van de overheidsopdrachtenregelgeving vormt een pluspunt.

Methode en leermiddelen

Uiteenzetting die je aan de hand van een uitgewerkte syllabus en powerpointpresentatie wegwijs maakt in het onderhandelen. Daarnaast zullen ook praktische vertolkingen met voorbeelden aan bod komen. Naast theorie wordt dus ook geoefend op het onderhandelen.

Inhoud

 • Plaatsingsprocedures.
 • Voorbereiding van de opdracht.
 • Het bestek.
 • Specifieke aandachtspunten in het bestek onderhandelen.    
 • Keuze van de juiste procedure met motivatie.    
 • Indienen offertes.
 • Reservering onderhandelingsperiode.
 • Aanduiding wie met wie zal onderhandelen.    
 • Praktische aanduidingen van het verloop.
 • Publiciteit.
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.    
 • Mededingingsprocedure met onderhandelen.
 • Aanvaarde factuur.
 • Praktische organisatie voor efficiënt onderhandelen.
 • Krachtlijnen bij het onderhandelen.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
29 september 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be