Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Hoe integreer ik duurzaamheid in overheidsopdrachten?

Hoe integreer ik duurzaamheid in overheidsopdrachten?

Doelstelling

Na deze opleiding heb je de essentiële inzichten in het verduurzamen van een bestek met focus op de link naar de strategie van de organisatie en het meten van de impact tijdens de uitvoering van de opdracht.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Ambtenaren en medewerkers van lokale besturen en instellingen die betrokken zijn bij het aankoopproces, zowel strategisch, tactisch als operationeel.

Methode en leermiddelen

Interactieve les met powerpointpresentatie.
Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Inhoud

  • Wat is duurzaam aankopen?
  • Wat zegt de nieuwe wet overheidsopdrachten? 
  • Vijf stappen in het verduurzamen ven een bestek. 
  • Methodieken en instrumenten voor de opvolging van de impact.
  • Bespreken van concrete cases.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

online opleiding
27 oktober 2020
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

75 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be