Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > e-Procurement: overheidsopdrachten elektronisch afhandelen

e-Procurement: overheidsopdrachten elektronisch afhandelen

Doelstelling

Op het einde van de opleiding ken je de mogelijkheden van de federale e-Procurement applicaties (e-Notification en e-Tendering) en kun je deze applicaties in de praktijk gebruiken. In deze workshop wordt niet ingegaan op de wetgeving op de overheidsopdrachten, wel op het praktisch werken met de e-Procurement applicaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers die in de praktijk overheidsopdrachten uitschrijven, procedures opstellen en opdrachten opvolgen. Een basiskennis van overheidsopdrachten is noodzakelijk.

Methode en leermiddelen

Workshopformule waarbij je binnen een veilige testomgeving wegwijs wordt gemaakt in de applicatie en voluit kunt oefenen. Iedere cursist beschikt hiervoor over een individuele pc.
Er wordt gewerkt met de handleiding en powerpointpresentatie van de FOD Personeel & Organisatie Dienst E-Procurement.
Opgelet! e-ID en pincode meebrengen is noodzakelijk! Je hebt bij voorkeur ook een e-mailaccount waar je tijdens de les toegang toe hebt.

Inhoud

  • Hoe ga ik van start?
  • Registratie op het testplatform van publicprocurement.be.
  • Wegwijs in de applicatie.
  • Belangrijke aandachtspunten bij het elektronisch afhandelen van overheidsopdrachten binnen je organisatie.
  • Hoe publiceer ik een overheidsopdracht?
  • e-Notification: overheidsopdrachten online bekendmaken en het beschikbaar stellen van de bestekken.
  • Hoe gebeurt een opening?
  • e-Tendering: de kandidaat-inschrijvers verzenden documentatie, offerteformulier en andere documenten elektronisch en zij weten of hun offerte goed werd ontvangen. De offertes worden tijdens een elektronische openingszitting geopend.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
6 oktober 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be