Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Collegagroep overheidsopdrachten

Collegagroep overheidsopdrachten

Doelstelling

In de collegagroep voor overheidsopdrachten komen de deelnemers vier keer per jaar samen met als doelstelling het gestructureerd uitwisselen van ervaringen en het formuleren van concreet toepasbare antwoorden op vragen over overheidsopdrachten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeente- en OCMW-besturen die reeds enige ervaring hebben en geregeld in aanraking komen met overheidsopdrachten. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Inhoud

 • Thema m.b.t. overheidsopdrachten (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
 • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
  • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
  • Welke vragen, noden, behoeften, problemen ervaren de deelnemers?
  • Succesverhalen van de leden, mogelijke antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen.
  • Hot items.
 • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
 • Napraten tijdens broodjeslunch.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
13 februari, 28 mei, 11 september, 4 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
14 februari, 29 mei, 10 september, 3 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur per sessie

Prijs

jaarlijks lidgeld: 360 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be