Home  > Bestuursschool  > Overheidsopdrachten  > Basisopleiding: overheidsopdrachten

Basisopleiding: overheidsopdrachten

Doelstelling

Na afloop van de opleiding kun je vlot de structuur van de regelgeving en enkele belangrijke begrippen vertalen naar een praktijkvoorbeeld.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers die tijdens de uitvoering van hun taak in aanraking komen met de regelgeving overheidsopdrachten.
Er is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Naast een syllabus kunnen de cursisten zelf voorbeelden aanbrengen die dan als basis dienen om de regelgeving te verduidelijken.
De theoretische benadering zal worden teruggekoppeld naar praktische voorbeelden.

Inhoud

  • Waarom overheidsopdrachten?
  • Structuur van de regelgeving.
  • Verschillende soorten procedures.
  • Selectie en gunningscriteria.
  • Drempelbedragen.
  • Publicatietermijnen.
  • Motivering van de gunningsbeslissing.

Beoordelingswijze

De cursisten zullen in kleinere groepjes (max. 3) een case moeten oplossen rekening houdende met de gedoceerde inhoud.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
11 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be