Home  > Bestuursschool  > Over de school

Over de school

De school

hangmapjes

De Bestuursschool zet in op een VTO-aanbod dat medewerkers van lokale besturen verder wapent voor de uitdagingen waarmee zij vandaag en morgen geconfronteerd worden. Als openbaar opleidingsinstituut is het onze uitdaging je zo goed mogelijk te ondersteunen in deze brede opdracht. Wij willen antwoord bieden op reële noden, behoeftes tijdig detecteren, advies geven bij jouw vragen enz. Kortom klantgericht werken met een sterke nadruk op meerwaarde. Met die doelstelling in het achterhoofd hebben we het voorliggende VTO-aanbod opgesteld en uitgewerkt.

Docenten

man aan bord

De bestuursschool zet zich in om voor jou een interessant opleidingsaanbod samen te stellen. Hiertoe engageren wij docenten die op een bevattelijke manier de inhoud van de les over kunnen brengen. Samen met deze docenten onderzoeken wij continu opportuniteiten om aan inhoudelijke en didactische innovatie te doen.
Tevens zoeken wij strategische partnerorganisaties die vanuit een complementariteit met de expertise van de Bestuursschool voor een bijzondere toegevoegde waarde kunnen zorgen. Zo werken wij nauw samen met de andere provinciale bestuursscholen, de VDAB en vele andere overheidsinstellingen zoals het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het is ons uitdrukkelijk engagement op elk moment de beste mix te bieden op jouw vormingsbehoefte.

Vast aanbod - nieuwe ontwikkelingen - maatwerk

pivo ringmappen

Bij de Bestuursschool kan je terecht voor een waaier opleidingen die reeds geprogrammeerd zijn, dit is het vast aanbod. Daarbuiten spelen wij in op evoluties op vlak van bestuurskunde, vaardigheden en attitude. Hiermee  trachten wij je snel en goed te informeren telkens er een verandering plaats vindt die gevolgen heeft voor jouw organisatie. Dit zijn de nieuwe ontwikkelingen. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, bieden wij je oplossingen specifiek voor jouw organisatie. Het concept is eenvoudig: we bespreken samen met jou jouw opleidingsbehoefte en formuleren hieruit een opleidingsvraag. Vervolgens stellen wij je een opleidingsaanbod voor dat heel precies op deze opleidingsvraag inspeelt. Voor meer info over deze formule staan wij je graag te woord.