Home  > Bestuursschool  > OCMW en Welzijn  > Zorgzame buurten: van theorie naar praktijk. Samen denken en doen.

Zorgzame buurten: van theorie naar praktijk. Samen denken en doen.

Doelstelling

Je kent de achtergrond, het beleid en de kaders rond de thema’s zorgzame buurt en buurtgerichte zorg. Je kent het potentieel en de valkuilen van zorgzame buurten. Je kunt effectief met een aantal handvatten en methodieken aan de slag gaan om te werken aan zorgzame buurten in je eigen praktijk.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Beleidsmedewerkers lokale overheden, coördinatoren lokale dienstencentra, buurtzorgregisseurs, mobiele ambtenaren …

Methode en leermiddelen

Interactieve workshop: powerpointpresentatie, filmpjes, casussen, quiz, delen van eigen ervaringen.

Inhoud

  • Begrippen en beleid kaderen: zorgzame buurt, buurtgerichte zorg, decreten.
  • Potentieel en valkuilen van zorgzame buurt onder de loep.
  • Het kleine helpen (Heylen, Lommelen, 2016): bouwstenen voor een succesvol initiatief.
  • Buurtgerichte zorg als organisatiemodel: kapstokken buurtzorgregie.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
24 november 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

140 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be