Home  > Bestuursschool  > OCMW en Welzijn  > RMI-wetgeving: het recht op maatschappelijke integratie praktisch toegepast

RMI-wetgeving: het recht op maatschappelijke integratie praktisch toegepast

Doelstelling

Je kent de finesses van de RMI-wetgeving. Je kent de toepasbare procedures en berekeningen van een RMI. Je kent de bevoegdheidsregels binnen de RMI. Je kunt     de RMI-wetgeving correct toepassen. Je kunt een gemotiveerd voorstel opstellen. Je kunt een leefloon berekenen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Maatschappelijk werkers die werkzaam zijn op sociale diensten van OCMW’s.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden en actieve inbreng van de deelnemers.

Inhoud

  • Onderzoek en aftoetsing van de toekenningsvoorwaarden.
  • Bepaling van de categorie van gerechtigden.
  • Berekening van de bestaansmiddelen en bepaling van het bedrag leefloon.
  • Overlopen van een procedure van aanvraag over onderzoek tot beslissing en kennisgeving.
  • Stopzetting en terugvorderingen.
  • Staatstoelagen.
  • De speciale categorieën gerechtigden.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
12 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be