Home  > Bestuursschool  > OCMW en Welzijn  > Hoe breng je moeilijke boodschappen op een constructieve manier aan klanten?

Hoe breng je moeilijke boodschappen op een constructieve manier aan klanten?

Doelstelling

Je kunt op een constructieve manier moeilijke boodschappen brengen. Je kunt begrip tonen voor mogelijke reacties zonder erin mee te gaan. Je kunt de boodschap duidelijk laten doordringen. Je kunt concrete afspraken maken over hoe het nu verder moet. Je kunt een verschil maken tussen medeleven en medelijden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Maatschappelijk werkers.

Methode en leermiddelen

Korte theoretische uiteenzetting, actieve deelname via creatieve oefeningen vertrekkende vanuit eigen situaties, feedbackmomenten.

Inhoud

  • Wat maakt dat mensen op een bepaalde manier reageren bij slecht nieuws?
  • Hoe kun je slecht nieuws met respect overbrengen?
  • Hoe ga je om met de reacties?
  • Jouw valkuilen omzeilen.
  • Een gesprek op een respectvolle manier stopzetten.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
13 oktober 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be