Home  > Bestuursschool  > OCMW en Welzijn  > Eerste hulp bij pensioenvragen van de burger

Eerste hulp bij pensioenvragen van de burger

Doelstelling

Je kunt de burgers een basisantwoord bieden op de meest voorkomende pensioenvragen en kunt hen doorverwijzen waar nodig.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedere medewerker die aan het onthaal de basisvragen van de burgers over pensioenen moet kunnen beantwoorden.
Specifieke voorkennis of ervaring is niet vereist. Niet geschikt voor wie al vertrouwd is met pensioenregelgeving.

Methode en leermiddelen

De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Eventuele cases of vragen kun je op voorhand doorgeven en zullen in de opleiding worden verwerkt.

Inhoud

 • Inleiding.
  • Situatie in België.
  • Pensioenpijlers.
  • Verschil rustpensioen en overlevingspensioen/overgangsuitkering.
  • Verschil wettelijk pensioen, vervroegd pensioen en SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), het vroegere brugpensioen. 
 • Basis regelgeving pensioen (leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, bepalende elementen berekening, nieuwigheden …).
  • Werknemers.
  • Zelfstandigen.
  • Ambtenaren.
  • Inkomensgarantie voor ouderen.
 • Aanvraag pensioen: hoe, waar en wanneer?
 • Werken en bijverdienen na pensioen.
 • Aan de slag met de website: My pension.be.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
11 februari 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be