Home  > Bestuursschool  > Maatwerk

Maatwerk

Opleidingen op maat

Opleidingen op maat van jouw bestuur of bij jou ter plaatse zijn een voordelige formule voor jouw bestuur want je krijgt een opleiding:
 • Aangepast aan jouw specifieke noden.
 • Met cases uit je eigen bestuur.
Bovendien hoeven je medewerkers zich niet te verplaatsen, dat bespaart:
 • Tijd.
 • Geld.
Hierbij enkele uitspraken van jouw collega’s:
 • Asse, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren: “De lesgeefster hanteerde een stijl van lesgeven die iedereen kon boeien en waardoor iedereen een aantal zeer bruikbare elementen oppikte die ze in de dagdagelijkse praktijk kon toepassen. De opleiding was dan ook zeer goed afgestemd op de dagelijkse praktijk en de voorbeelden die werden aangehaald waren zeer levensecht, waardoor iedereen direct mee was.”
 • Diest, Dilemmatraining: “heel leerrijk” – “veel interactie” – “herkenbare situaties”- “het zet je aan tot nadenken over bepaalde situaties, samen zoeken naar oplossingen en samen discussiëren” – “ervaringen delen over hoe je het reglement best concreet toepast in de praktijk”.
Heb je te weinig deelnemers in jouw bestuur om een vorming te organiseren? Neem gerust contact op met onze opleidingsconsulenten, misschien is er een bestuur in je buurt met een gelijkaardige vraag. Wij verzorgen dan een opleiding voor jouw bestuur en je collega bestu(u)r(en) ter plaatse. Dat maakt het financieel nog voordeliger. Bovendien is dit een unieke kans om ervaringen uit te wisselen!

Voor welke thema’s is er maatwerk mogelijk?
Alle thema’s uit het open aanbod en nog veel meer! In de overzichten per thema ‘welke opleiding kan je volgen?’ staan reeds een aantal opleidingen die niet voorkomen in het open aanbod.
Onze toppers:
 • Notuleren.
 • Fuifcoach.
 • Coachend leiding geven.
 • Evaluatie en functioneringsgesprekken.
 • Klantgericht onthaal voor anderstaligen.
 • Klantgericht omgaan met publiek in conflictsituaties.
 • ...
Voor alle vragen of suggesties, stuur een mail naar pivo.bestuursschool@vlaaamsbrabant.be of bel naar 02-456 89 26.