Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Pachtwetgeving

Pachtwetgeving

Doelstelling

Na het volgen van de opleiding ken je het toepassingsgebied en eventuele alternatieven voor de pacht, weet je hoe gronden door een openbaar bestuur in pacht moeten gegeven worden en weet je hoe de pachtwet correct toegepast moet worden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle ambtenaren die in aanraking komen met landbouwgronden die door het bestuur in pacht worden gegeven en willen weten hoe hier correct mee omgegaan moet worden.
Geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van de werking van een openbaar bestuur is wel een pluspunt.

Methode en leermiddelen

Bespreking van de regelgeving en de praktische toepassing ervan.

Inhoud

  • Toepassingsgebied van de Pachtwet.
  • Modaliteiten van de pacht (duur, opzegging, prijs).
  • Pachtoverdracht en onderpacht.
  • Overdracht van het verpachte goed (o.a. recht van voorkoop).
  • Verpachting door openbare besturen.
  • Alternatieven voor pacht?

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

4 uur

Prijs

72 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be