Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - volledig traject

Milieutoezichthouder - volledig traject

Doelstelling

Je leert alle aspecten van het milieutoezichthouderschap kennen en toepassen. Het getuigschrift van deze opleiding is een vereiste om de functie van milieutoezichthouder te mogen uitoefenen. Het leerplan vertrekt van de leerdoelen zoals deze door de Vlaamse Regering principieel zijn goedgekeurd op 8 mei 2015 in het wijzigingsbesluit van het milieuhandhavingsbesluit. Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT. De lessen gaan door in Leuven, Asse en Hasselt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving wensen te behalen.
Om de slaagkansen maximaal te waarborgen, dringen we erop aan dat de deelnemers bij voorkeur een bachelordiploma in een technische of wetenschappelijke richting hebben. Wie onvoldoende achtergrondkennis heeft, raden wij ten sterkste aan om de (niet-verplichte) tweedaagse vooropleiding te volgen.

Methode en leermiddelen

De opleiding is modulair gestructureerd en volledig gericht op de uit te voeren toezichthoudende taken volgens het nieuwe Handhavingsdecreet.
De docenten wisselen de theorie af met praktijktoepassingen.

Inhoud

Het volledige programma omvat 132 lesuren, en bestaat uit 4 certificaten, onderverdeeld in modules:
  • Certificaat 1: algemene beginselen milieuregelgeving (18 uur).
  • Certificaat 2: theorie en praktijk milieuhandhaving (90 uur): modules handhaving, water, afval, pesticiden, geluid, bodem, mest en lucht.
  • Certificaat 3: communicatievaardigheden en conflictbeheersing (12 uur).
  • Certificaat 4: kijkstage (12 uur).
Voor meer details betreffende de verschillende certificaten verwijzen we naar de afzonderlijke webpagina’s. Wie onvoldoende achtergrondkennis heeft, raden wij ten sterkste aan om eveneens de (niet-verplichte) tweedaagse vooropleiding te volgen.

Beoordelingswijze

Van alle modules worden examens afgenomen. Wie de opleiding volgt en slaagt voor de examens van alle modules ontvangt het getuigschrift dat vereist is voor de uitoefening van de functie van milieutoezichthouder.

Plaats en data

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven
Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
de lessen starten op 10 januari 2020
exacte lesdagen op aanvraag

Duur

opleidingstraject: 132 uur
vooropleiding: 12 uur

Prijs

opleidingstraject: 2200 euro
vooropleiding: 200 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be