Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 4 - kijkstage

Milieutoezichthouder - certificaat 4 - kijkstage

Doelstelling

Op het einde van deze opleiding heb je inzicht in de vereiste kennis, competenties en attitudes van een toezichthouder.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1, 2 en 3 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Kijkstage bij minimaal twee verschillende toezichthoudende instanties. Opstellen van een portfolio met een kwalitatieve beschrijving van de geobserveerde activiteiten en een reflectieverslag over de bijgewoonde activiteiten.

Inhoud

Integreren van de vereiste kennis, competenties en attitudes van een toezichthouder door middel van gericht observeren en reflecteren.

Beoordelingswijze

Wie de kijkstages uitvoert en positief beoordeeld wordt wat betreft de portfolio ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

locaties en data worden in onderling overleg bepaald
indicatieve periode: zomer 2021

Duur

12 uur

Prijs

200 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be