Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 3 - communicatievaardigheden en conflictbeheersing

Milieutoezichthouder - certificaat 3 - communicatievaardigheden en conflictbeheersing

Doelstelling

Op het einde van deze opleiding beschik je over de vereiste schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, kun je praktijksituaties correct inschatten en beheersen en kun je conflicten hanteren.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Toepassingsoefeningen, casusbesprekingen, gedachtewisseling en theoretische samenvattingen.

Inhoud

 • Communicatie en conflictbeheersing:
  • Basisregels in de communicatie.
  • Het belang van feedback.
  • Overredingstechnieken.
  • Conflicthantering en agressiebeheersing.
  • Samenvattende oefeningen.
 • Ge├»ntegreerde cases waarin de kennis en vaardigheden uit de vorige certificaten gecombineerd worden.

Beoordelingswijze

Deze module wordt beoordeeld aan de hand van permanente evaluatie. Wie slaagt, ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
les op 20 en 27 april 2021

Duur

12 uur

Prijs

200 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be