Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - water

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - water

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van water. Je begrijpt de regelgeving en vergunningen en je kan ze interpreteren. Je kan monsternemingen, metingen en analyses uitvoeren en de meetresultaten correct interpreteren.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek en praktijk waarbij de cursisten zelf aan de slag gaan.
Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Inhoud

 • Situering, wetgevend kader en toepassingen:
 • Situering van het thema water.
  • Wetgevend kader.
  • Begrijpen en interpreteren van vergunningen.
 • Cases en veldwerk:
  • Beschrijven van een situatie.
  • Monsterneming, metingen ter plaatse en verzegelen.
  • Interpreteren van analyseresultaten en toetsen aan normen.
  • Correct en volledig opstellen van handhavingsdocumenten.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

online opleiding
les op 26 januari, 2 en 9 februari 2021
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

18 uur

Prijs

300 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be