Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - pesticiden

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - pesticiden

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van pesticiden. Je begrijpt de regelgeving en je kunt ze interpreteren.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Inhoud

 • Situering en wetgevend kader:
  • Decreet duurzaam gebruik pesticiden.
  • Besluit duurzaam gebruik pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten.
  • Aanverwante wetgeving.
 • Praktijk:
  • Inzicht creëren in handhavingskader.
  • Oefening regelgeving: welke regelgeving geldt voor welk terrein.
  • Inzicht creëren in afwijkingskader.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
les op 20 april 2020
examen op 8 juni 2020

Duur

2 uur

Prijs

50 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be