Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - milieuhandhaving

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - milieuhandhaving

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van titel XVI van het decreet, van dit besluit en de toepassing ervan. Je kent je eigen bevoegdheden, je weet welke rechten en plichten er zijn en welke handhavingsinstrumenten je ter beschikking hebt. Verder kan je een handhavingsdocument correct en volledig opstellen.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek en praktijk waarbij de cursisten zelf aan de slag gaan.

Inhoud

 • De grote lijnen van milieuhandhaving - theorie:
  • Toezichthouders: opdrachten, rechten, plichten en aansprakelijkheid.
  • Milieu-inbreuk en milieumisdrijf.
  • Instrumenten vanuit het milieuhandhavingsdecreet.
  • Sanctionering.
 • Milieuhandhaving in de praktijk:
  • Opstellen van een pv.
  • Opstellen van bestuurlijke documenten.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
les op 17 februari en 2 maart 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
examen op 16 maart 2020

Duur

12 uur

Prijs

200 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be