Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - mest

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - mest

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van mest. Je begrijpt de regelgeving en vergunningen en je kunt ze interpreteren. Je weet hoe en waarvoor je een beroep kunt doen op de mestbank.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Inhoud

 • Situering en wetgevend kader:
  • Mestdecreet.
  • Milieuvergunningendecreet - mestopslag.
  • Werking van de mestbank.
  • Bevoegdheden van de lokaal toezichthouder en samenwerking met de mestbank.
 • Praktijk:
  • Praktijkervaringen van de mestbank - handhaving.
  • Hulpmiddelen - afbakening bijstand.
  • Wat bij calamiteiten - eerstelijnshulp.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
les op 25 mei 2020
examen op 10 juni 2020

Duur

3 uur

Prijs

50 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be